จียอนลุ้ นแต่งงๅน

“จียอน” แฟน “ฮั่น เดอะสตาร์” ถู กช า ว เน็ตทักท้oงหรือ เ ป ล่ า หลังโพสต์ค ลิ ปเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบั นเ ทิ งที่มี

โมเมนต์สวีทหวานโพสต์ให้ได้เห็นกั นอยู่ตลอดจนทำใครหลายคนลุ้นข่าวดีเรื่องแ ต่ง ง า นหลังค บหาดูใจกันมากว่า 4 ปีแล้ว

สำหรับ “ฮั่น เดอะสตาร์” กับแฟนสาว “ซอ จียอน”โดยงๅนนี้ดูเหมือน จะเกิด ป ระ เด็ นขึ้น

มาเมื่อทาง “ฮั่น อิสริยะ” ได้มีก าร โพสต์ คลิปกับ “ซอ ซียอน” เพร าะก่ อนหน้านี้นั กร้องหนุ่ม ชื่อดัง ฮั่น อิสริยะ

เคยโพสต์ค ลิ ปที่เจ้าตัวช ว นหวานใจสาวชาวเกาหลี ซอ จีย อน ออกส เต็ปแดนซ์สไตล์น่ารักสดใสบน สะพานบรู คลิน

พร้อมแนบแคป ชั่นบนอินส ตาแกรมส่วน ตัวผ่านติ๊กต๊อก แต่กลับมีชาวเน็ ตโฟกัสผิดจุดไปที่ หน้าท้ อ งของ ฝ่าย หญิงกัน ไม่ น้อ ย พ ร้อ ม กับได้

มีคอมเมนต์ว่า พี่จียอ น ท้ อ งหรอคะดีใจด้ วยนะคะ,ยินดี ด้ว ยนะคะ รอดูน้อง

ต อนค ล อดจะ เหมือนพ่อ หรือแม่น๊า”ง านนี้ก็ไ ม่รู้ว่า จะใช่อย่างที่หลาย คน ค า ด

เด า กันไ ปเ องไหม ยัง ไงก็คงต้องรอฟั งคำตอบชั ด ๆ จากสาวจี ยอนอีกทีงในข ณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาโต้กลับใ น ทัน ทีว่า ยุคนี้แล้วยัง

ทักกันด้วยเรื่องอ้วนผoมกันอีกเหรอคะเนี่ย  มารยาทนิดนึงเนาะ ก่อนที่จะมีชาวเน็ตร า ยอื่น ๆ เข้ามากดไลก์เห็นด้ ว ยเป็นจำนวนมาก


ย้อนกลับไปเส้นทางรัก ถ้าพูด ถึงคู่ รักที่มั กจะมีโ มเมนต์ ห วานๆ ฟินๆ ผ่านโซเซียล ออกมา ให้แฟนๆ ได้ยิ้ มและเชี ยร์กันต ลอด คง ต้องนึ กถึง คู่ ข อ ง

จียอน และ แฟ นห นุ่ม ฮั่น อิสริยะ เพ ร า ะว่าตั้ง แต่ต กลงเป็นแฟ นกันอย่ างเป็นทางการ ทั้งคู่ยิ่งถูกจับตา มากขึ้นจียอน ออกมายอมรับ หนูจีบก่อน

หนูจี บเขา ก่อน เหมือ นหนูรู้สึกเองอ่ะ ห นูรู้สึกเอง อุ้ย อยา กคุยกับคนนี้ ด้วย”หลังจาก ที่ได้ร่วมงา นกันตอนนั้น เราชวนเขาไปกิน ข น มที่ร้านแถวบ้าน

เขาพอ ดี มาไ ด้ ก็ไม่ได้ คาดหวังอะไรแต่ต อนนั้นเขาก็มาจริงๆ แล้วก็มีคุยกันประมาณ ว่าทำอ ะไรบ้าง มีแฟนหรือ ยัง เราบอก ไปว่าไ ม่มี แต่เขา ก็ไม่เ ชื่ อนะ

ถามว่า เข ามีใจ ให้เราหรือ เปล่ ามันคิ ดตั้งแต่ที่เขามาหาเราที่ ร้านขนมแ ล้ว ถ้ าไ ม่มีใจคงไม่ มาห าห รอกจี ย อน เล่า ถึงความรัก 4 ปีว่า “จริง ๆ หนูเป็นค น หว ง แ ฟ นนะ

เลยพาให้เขากินเยอะๆ เพิ่มน้ำหนัก จะ ได้อ้ ว นๆ สาวๆ จะได้ ไม่ส นใจ ตอนแ รกห นูเป็ นคนช วนเ ขา กิน แต่หลังๆม านี่เขากินเองหนู ไม่ได้ช วน ถามว่าเขาอ้ว นแล้ว น่ารั กไ หม ก็น่ า รัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.