“โอปอล์” อดใจไม่ไหว โผล่คอมเมนต์ “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” หลังโพสต์หาอดีตคนรัก “นิ้ง” นวันที่ป่วยหนัก !!!

“โอปอล์” อดใจไม่ไหว โผล่คอมเมนต์ “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” หลังโพสต์หาอดีตคนรัก “นิ้ง” นวันที่ป่วยหนัก !!!

“โอปอล์” อดใจไม่ไหว โผล่คอมเมนต์ “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” หลังโพสต์หาอดีตคนรัก “นิ้ง” นวันที่ป่วยหนัก !!!

“โอปอล์” อดใจไม่ไหว โผล่คอมเมนต์ “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” หลังโพสต์หาอดีตคนรัก “นิ้ง” นวันที่ป่วยหนัก !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.